Moduł nr 1 (formuła online)
MENTOR Foundation

Moduł MENTOR Foundation obejmuje:

9
godzin

część teoretyczno warsztatowa

6
godzin

praktyki (sesje mentoringowe)

5
godzin

autorefleksji pisemnej

2
godziny

planowania

1
sesja

superwizyjna

Czyli w sumie min. 23 akredytowanych godzin szkoleniowych realizowanych w formule online

Po ukończeniu programu MENTOR Foundation uczestnik będzie:

 • Wiedział, czym jest mentoring i czemu służy,
 • Lepiej rozumiał siebie – kim jest mentor i dlaczego chce nim być, zyska świadomość swoich mocnych stron ale i ograniczeń,
 • Rozumiał istotę pracy w procesie mentoringowym oraz w jaki sposób budować i podtrzymywać motywację mentee,
 • Wiedział, jak wygląda struktura sesji i procesu mentoringowego,
 • Znał bazowe techniki pracy z mentee, w tym aktywne słuchanie, czytanie cudzej mapy, stosowanie pytań otwartych.

Program:

 1. Kluczowa rola motywacji w procesie mentoringowym
 2. Bariery przed byciem Mentorem – poszerzenie autoświadomości Mentora w obszarze barier i ograniczeń.
  Wstęp do ich pokonywania/nieulegania im
 3. Obszary pracy Mentora – praca z potencjałem mentee
 4. Korzyści z mentoringu – korzyści dla całego „systemu” w organizacji
 5. Kto to jest Mentor – komponenty decydujące o byciu mentorem
 6. Praca mentora:
  • Mentoring jako proces – na czym polega praca mentora i co jest ważne w procesie mentoringowym
  • Podstawowe i tymczasowe motywatory pracy nad sobą – jak je odkryć u mentee i jak z nimi pracować
  • Cykl pracy z uczniem – trzy role mentora i cykle procesu mentoringowego
  • Zasady pracy z uczniem: 6 reguł i 3 filary
  • Jak zachęcać do działania?
 1. Techniki bazowe prowadzenia procesu mentoringowego.
 2. Rola autorefleksji w rozwoju umiejętności mentoringowych
 • Praktyka mentoringowa (min. 6 sesji mentoringowych z min. 1 mentee)
 • Superwizja indywidualna (min. 1) – nie wcześniej niż po 3. Sesji i nie później niż 3 tygodnie po ostatniej sesji.
 • Esej
 • Analiza feedbacku od mentee.

Stosowane techniki w formule online:

Wykład
Dyskusja

Koszt udziału w programie MENTOR Foundation:

 • 5 300 PLN netto / 6 519 PLN brutto / 1 osoba
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu w formule online, materiały szkoleniowe, superwizję, konsultacje prowadzących, certyfikat udziału w szkoleniu
 • Warunki udziału i ukończenia programu zostaną przesłane wraz z materiałami informacyjnymi po zgłoszeniu zainteresowania.

Specjalna skrócona ścieżka dla Mentorów Fundacji Liderek Biznesu
– MENTOR Foundation Fast Track:

Mentorzy Fundacji Liderek Biznesu, którzy zakończyli Raportem Końcowym minimum 1 proces mentoringowy, mogą skorzystać ze skróconej ścieżki „Foundation Fast Track”, którą składa się z:

 • kilkugodzinnego spotkania online podsumowującego i weryfikującego wiedzę na temat mentoringu prowadzenia sesji, procesu itp.,
 • autorefleksji pisemnej.

 

Koszt udziału w Mentor Foundation FAST TRACK:

 • 5 300PLN netto / 6 519 PLN brutto / 1 osoba
 • cena obejmuje: udział w szkoleniu w formule online, materiały szkoleniowe, konsultacje prowadzących
 •  warunki udziału i ukończenia programu zostaną przesłane wraz z materiałami informacyjnymi po zgłoszeniu zainteresowania.

Najbliższe terminy warsztatów w formule online:

 • PROGRAM Mentor Foundation FAST TRACK: 3 i 4 lipca 2023
 • PROGRAM Mentor Foundation: 3 i 4 lipca 2023

Każdy program w formule online to: 4 sesje online, czas 1 sesji to 1,5 h (+/- 30 min.), praca domowa.

U W A  G A !  Nasi absolwenci mogą przejść cały proces akredytacyjny prowadzący do uzyskania indywidualnej akredytacji EMCC w języku polskim, przy wsparciu trenerów, superwizorów i asesorów Szkoły. To ułatwienie dotyczy obu poziomów akredytacji indywidualnej mentora: Foundation i Practitioner.  Warunkiem skorzystania z w/w możliwości jest ukończenie programu MENTOR Foundation lub MENTOR Practitioner.

Szkoła Mentorów Biznesu biuro@szkolamentorowbiznesu.pl www.szkolamentorowbiznesu.pl
Partner Merytoryczny
www.stibitz.pl
Organizator:
Fundacja Liderek Biznesu

www.fundacjaliderekbiznesu.pl