Moduł nr 2 (formuła stacjonarna)
MENTOR Practitioner

Moduł MENTOR Practitioner obejmuje:

65
godzin

część teoretyczno warsztatowa

60
godzin

praktyki (sesje mentoringowe)

40
godzin

autorefleksji pisemnej

5
godzin

planowania

5
sesji

superwizji

Czyli w sumie min. 170 akredytowanych godzin szkoleniowych w formule stacjonarnej

Po ukończeniu programu MENTOR Practitioner uczestnik będzie wiedział:

 • W jaki sposób diagnozować potrzeby klienta,
 • Jak określić granicę swojej kompetencji i odpowiedzialności,
 • Jak ustalić ramy procesu oraz mierniki jego sukcesu,
 • Jakie są podstawowe narzędzia diagnostyczne pomocne w procesie mentoringowym,
 • Zdobycie umiejętności właściwego formułowania i przekazywania feedbacku,
 • Jak przygotowywać i towarzyszyć mentee w zmianie,
 • Kiedy i jak stosować techniki coachingowe w procesie mentoringowym.

Program:

Dzień 1. (8 godzin)
Mentoring / coaching – różnice i podobieństwa, zasady procesu:

  • Coaching i mentoring : główne zasady, podobieństwa i różnice
  • Kontraktacja procesu
  • Trzy role mentora w procesie:
  • Trzy filary mentoringu:
  • Ja – jako mentor: elementy autodiagnostyki.
  • Pogłębienie autodiagnozy w ćwiczeniu w parach z zastosowaniem pytań otwartych i aktywnego słuchania. 

 

Dzień 2. (7 godzin)

Diagnostyka i kontraktacja:

  • Kontraktacja procesu z klientem i mentee
  • Identyfikacja potrzeb klienta
  • Diagnostyka kultury organizacyjnej firmy klienta
  • Dobór par mentoringowych


Dzień 3. (8 godzin)
Diagnostyka i elementy komunikacji pozawerbalnej:

  • Poznanie pomocnych narzędzi diagnostycznych i ich praktycznego zastosowania w procesie – DISC, MPA, EASI.
  • Jak komunikuje się człowiek?
  • Proces ustalania celu procesu z mentee.
 •  

Dzień 4. (8 godzin)
Narzędzia i ćwiczenia wspomagające poszerzanie samoświadomości mentee i mentora w procesie:

  • Identyfikacja punktu odniesienia w procesie mentoringowym
  • Koło życia (wg. Metodologii JMT) : ćwiczenie w parach : autodiagnostyka
  • Koło kompetencji Lidera ( wg. Metodologii JMT) : ćwiczenia w parach : autodiagnostyka
  • „JBT” – ćwiczenia samodzielne z autoprezentacja wyników na forum.
  • Jak identyfikować wartości mentee.

 

Dzień 5. (8 godzin)
Narzędzia pomocne w procesie ustalania i monitorowania celu procesu:

  • Narzędzia i techniki ustalania celów: (praca w parach)
  • Plan/strategia/cel: nie bądź ortodoksem w procesie: ucz się ucząc
  • Ćwiczenia praktyczne
  • Feedback: co to jest?


Dzień 6. (8 godzin)
Zmiana w procesie mentoringowym:

  • Zmiana : konieczność trudna do zaakceptowania: prezentacja
  • Zmiany w zyciu Mentorów : casy
  • Jak towarzyszyć w zmianie mentee.


Dzień 7., Dzień 8.  (15 godzin)
Techniki coachingowe w procesie mentoringowym

  • Techniki „przeramowujące”
  • Techniki ułatwiające introspekcje
  • Praca na relacjach
  • Praca nad wybranymi przekonaniami i stereotypami
  • Techniki projekcyjne : nazywanie emocji/story telling (praktyczne zastosowanie IdeaCards i Qubiqbox).

 

Dzień 9 (7 godzin)
Rekapitulacja pierwotna i podsumowanie, ewaluacja procesu

   • Mentor i jego role
   • Praca i kontraktacja z klientem instytucjonalnym
   • Komunikacja pozawerbalna
   • Feedback w procesie
   • Zmiana
   • Ćwiczenia wybranych 3 technik
   • podsumowanie procesu: feedback od uczestników, ewaluacja.
   • Certyfikacja ukończenia kursu teoretycznego.

min. 40 sesji mentoringowych po 1,5 godz. z min. 5 mentee.

Zaliczane będą godziny odbyte:

 • do 12 miesięcy przed rozpoczęciem kursu – w ilości nie większej niż 20
 • w trakcie kursu i po jego zakończeniu.

3 indywidualne i 2 grupowe

 • 2 eseje eseje z lektur (każdy esej po 1500 słów)
 • 1 esej z autorefleksji własnego procesu mentoringowego (esej 1500 słów)

Rozmowa z prowadzącymi ca. 30 min.

Stosowane techniki w formule stacjonarnej:

Wykład
Dyskusja

Koszt udziału w programie MENTOR Practitioner:

 • Koszt 12 900 zł netto / 15 867 zł brutto / 1 osoba (dla Mentorów Fundacji Liderek Biznesu 10% zniżki)
 • Cena udziału obejmuje: udział w warsztatach w formule stacjonarnej, materiały szkoleniowe, superwizję, konsultacje z prowadzącymi, certyfikat udziału w szkoleniu.
 • Warunki udziału i ukończenia programu zostaną przesłane wraz z materiałami informacyjnymi po zgłoszeniu zainteresowania.

Przebieg programu:

9 sesji w formule stacjonarnej. Jeden dzień warsztatowy to 8 godzinna sesja teoretyczno-warsztatowa, w tym przerwa kawowa i obiadowa, plus praca domowa (możliwe max. 2 nieobecności).

Najbliższy termin warsztatów w formule stacjonarnej:

PROGRAM Mentor Practitioner obejmuje komplet 9 sesji w terminach:

– Październik’20 (12,14,19,26, 28)

– Listopad’20 (2, 6, 9,10).

U W A  G A !  Nasi absolwenci mogą przejść cały proces akredytacyjny prowadzący do uzyskania indywidualnej akredytacji EMCC w języku polskim, przy wsparciu trenerów, superwizorów i asesorów Szkoły. To ułatwienie dotyczy obu poziomów akredytacji indywidualnej mentora: Foundation i Practitioner.  Warunkiem skorzystania z w/w możliwości jest ukończenie programu MENTOR Foundation lub MENTOR Practitioner. 

Szkoła Mentorów Biznesu biuro@szkolamentorowbiznesu.pl www.szkolamentorowbiznesu.pl
Partner Merytoryczny
www.stibitz.pl
Organizator:
Fundacja Liderek Biznesu

www.fundacjaliderekbiznesu.pl